Menu
Menu
Đơn hàng
Đông trùng hạ thảo Đế Vương cao cấp A5000 D231 4.000.000 Xoá 4.000.000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính4.000.000
Thành tiền4.000.000 (Đã bao gồm VAT nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Đông trùng hạ thảo Đế Vương cao cấp A5000 D231  × 1 4.000.000
Tạm tính4.000.000
Tổng4.000.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

icon