Menu
Menu
Đơn hàng
Hộp đông trùng hạ thảo A9000 Vip D400-10V1 Đông trùng hạ thảo Tây Tạng A9000 của Onplaza 10gr/hộp D400-10V1 11.500.000 Xoá 11.500.000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính11.500.000
Thành tiền11.500.000 (Đã bao gồm VAT nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Đông trùng hạ thảo Tây Tạng A9000 của Onplaza 10gr/hộp D400-10V1  × 1 11.500.000
Tạm tính11.500.000
Tổng11.500.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

icon