Menu
Menu
Đơn hàng
Hộp đông trùng hạ thảo A9000 D600-50V1 D600-50V1 Đông trùng hạ thảo A9000 nguyên con VIP1 (50gr/hộp) D600-50V1 41.500.000 Xoá 41.500.000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính41.500.000
Thành tiền41.500.000 (Đã bao gồm VAT nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Đông trùng hạ thảo A9000 nguyên con VIP1 (50gr/hộp) D600-50V1  × 1 41.500.000
Tạm tính41.500.000
Tổng41.500.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

icon