Menu
Menu
Đơn hàng
Con đông trùng hạ thảo Tây Tạng A9000 D400-0,25V1 Đông trùng hạ thảo Tây Tạng A9000 nguyên con D400-0,25V1 250.000 Xoá 250.000

Cộng giỏ hàng

Tạm tính250.000
Thành tiền250.000 (Đã bao gồm VAT nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Đông trùng hạ thảo Tây Tạng A9000 nguyên con D400-0,25V1  × 1 250.000
Tạm tính250.000
Tổng250.000
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

icon